Loading...
Informácie 2017-08-04T20:29:56+00:00

Základne informácie

Každý cestujúci má v rámci ceny letenky  bezplatne nárok na :

1 kus príručnej batožiny do hmotnosti 8 kg – platí pre triedu Basic a Premium. Biznis trieda má v cene letenky 2 kusy príručnej batožiny.
Rozmer batožiny nesmie presiahnúť 55x40x20 cm.

Pri presiahnutí hmotnosti alebo povolených rozmerov môže aerolinka odmietnuť batožinu prepraviť alebo Vám naúčtovať poplatok 60 €.

Podpalubná batožina môže mať maximálne 20 kg a podľa triedy letenky máte nárok na :

Basic –  29,99 € jednosmerne pri zakúpení letenky online. 40 € pri zakúpení batožiny na letisku.

Premium – 1  kus 20kg batožiny v cene letenky.

Biznis – 2 kusy batožiny spolu do 40 kg v cene letenky.
Maximálny počet zapísanej podpalubnej batožiny pre všetky triedy je 5. Poplatok za presiahnutie maximálnej povolenej hmotnosti je 50 €. Tento poplatok sa vzťahuje pre batožinu o hmotnosti od 21 do 32 kg.

Podpalubná batožina by nemala obsahovať : 

Krehké predmety ako je napríklad sklo, hodnotné veci – peniaze, kľúče, lieky, šperky, elektronické zariadenia ( mobil, laptop, fotoaparát ), hudobné predmety.

Pre triedu Basic a Premium platí nasledovný cenník :

34.99 €  pre zakúpenie online.
60 €na letisku.

Maximálna povolená  hmotnosť je  20 kg.

Povolená je preprava nasledovných predmetov :

Bicykle, lyže, snowboardy, golfový set, surf, hokejové vybavenie, rybárske načinie.

Na cestovanie zo spoločnosťou AirBaltic Vám stačí občiansky preukaz a to v rámci Schengenskej zóny.  

Mimo tejto zóny je nevyhnutné mať platný pas a do taktiež pre niektoré krajiny aj platné víza.

Deti do dvoch rokov – 90 % zľava ( nezahŕňa poplatky )

Dieťa od 2 do 11 rokov – 25% zľava, požadovaný doprovod osoby staršej ako 16 rokov.

Dieťa 12 až 15 rokov – môže cestovať samé iba ak má zosebou  platný pas a rodný lis.

Osoba 16 až 18 rokov  – platný pas.

Rezerváciu letenky je možné uskutočniť priamo na oficiálnej stránke leteckej spoločnosti airBaltic.com alebo prostredníctvom našej webovej stránky spolupracujúcej s predajcom leteniek pelikan.sk. 

Okrem letov prevádzkovaných samotnou spoločnosťou je v rezervačnom systéme možné uskutočniť aj objednanie palubných lístkov na lety iných aerolínií, s ktorými sa vďaka prestupom dostanete s airBaltic takmer do celého sveta.

airBaltic ponúka cestujúcim široké možnosti platby. Samozrejmosťou je úhrada leteniek platobnými kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro a American Express. Dostupné sú aj platby cez Paypal, mnohými internetovými peňaženkami, dokonca airBaltic ako prvá letecká spoločnosť zaviedla platby cez Bitcoin.

Zaujímavou službou týkajúcou sa platby je Freeze My Prize, ktorá umožňuje odloženie úhrady letenky až na 48 hodín od jej rezervácie, pričom je garantovaná rovnaká cena letenky ako v čase bookovania.

Online check-in je možné vykonať bez zložitého preklikávania priamo na hlavnej stránke internetového portálu spoločnosti airBaltic, a to v intervale 72 hodín až jednu hodinu pred odletom. Pre vybrané destinácie je dostupný aj Mobile check-in prostredníctvom mobilnej aplikácie, pričom na letisku sa môžete preukázať aj letenkou v mobile. V prípade check-in priamo na letisku je cestujúcim účtovaný poplatok 10€.

Ak do cieľovej destinácie cestujete na prestup, nemusíte uskutočňovať check-in na oba lety osobitne. airBaltic dokonca zabezpečuje check-in aj na väčšinu prestupných letov, ktoré sú v réžii iných leteckých spoločnosti.

Zmena dátumu, prípadne času letenky, závisí od triedy, ktorou cestujete. V prípade Business triedy je možná zmena dátumu alebo času letu bez akejkoľvek pokuty. V triede Premium je za zmenu dátumu/času účtovaný poplatok vo výške 50% z ceny letenky.

Zmena dátumu/času letu v triede Basic je možná len v prípade, ak si cestujúci v procese rezervácie letenky zakúpi službu „Flight change warranty“ za poplatok 49,99€, a túto službu využije aspoň 48 hodín pred odletom. Pre každú triedu platí, že ak došlo k zmene tzv. booking class, a tým aj k zmene ceny letu, je potrebné doplatiť rozdiel.

Zmena mena cestujúceho nie je možná len pri zakúpení letenky v triede Basic. V triede Premium je za zmenu cestujúceho účtovaný poplatok 50€ za osobu, pričom je v prípade zmeny tzv. booking class potrebné uhradiť rozdiel medzi cenou letenky v čase jej rezervácie a aktuálnou cenou.

Zmena mena cestujúceho v triede Business je možná bez akékoľvek poplatku.

Zrušenie letenky v triede Business je možné kedykoľvek a cestujúcemu je vrátená plná suma. V prípade triedy Premium je za zrušenie letenky účtovaný poplatok 50€ a je ho možné uskutočniť kedykoľvek pred odletom. Cestujúci s letenkou Basic môžu po zrušení letenky získať späť len daň, a to ak o to požiadajú maximálne do obdobia 1 mesiac po rezervácií letenky.

Zaplatením poplatku vo výške 11,99€ pri rezervácií však získavajú garanciu vrátenia 100% hodnoty letenky v prípade choroby.

Ak batožina nie je do 21 dní od príletu dopravená na letisko, máte nárok požiadať o kompenzáciu vzniknutých škôd. Oddeleniu vzťahov so zákazníkmi spoločnosti airBaltic je v tomto prípade potrebné doložiť letenku s batožinovým lístkom, dokument s označením PIR vydaný na oddelení strát a nálezov daného letiska a zoznam vecí, ktoré sa v batožine nachádzali.

Ak bola batožina počas transportu poškodená, táto skutočnosť by mala byť nahlásená okamžite po zistení na oddelení strát a nálezov daného letiska, nie však neskôr než 7 dní po prílete. Po oznámení je na získanie kompenzácie škody potrebné oddeleniu vzťahov so zákazníkmi spoločnosti airBaltic doložiť letenku s batožinovým lístkom a dokument s označením DPR vydaný na oddelení strát a nálezov.